De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Diana Nikolic

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Diana Nikolic
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Diana Nikolic

Cumuleo