De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Ochendzan

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Stéphane Ochendzan
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Stéphane Ochendzan

Cumuleo