De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carolien Ongena

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Carolien Ongena
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Carolien Ongena
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Carolien Ongena

Cumuleo