De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Paquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Paquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Paquet

Cumuleo