De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Patheet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Claude Patheet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Claude Patheet

Cumuleo