De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Peeters

Cumuleo