De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Peremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Peremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Peremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Peremans

Cumuleo