De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Pirlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Pirlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Pirlet

Cumuleo