De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Praet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Peter Praet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Peter Praet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Peter Praet

Cumuleo