De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francine Remacle

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Francine Remacle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Francine Remacle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Francine Remacle

Cumuleo