De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Rigaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Rigaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Rigaux

Cumuleo