De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emilia Roy

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Emilia Roy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Emilia Roy

Cumuleo