De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Watteeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Francis Watteeuw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Francis Watteeuw

Cumuleo