De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Martine Schyns

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marie-Martine Schyns
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marie-Martine Schyns

Cumuleo