De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincenzo Sciarra

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincenzo Sciarra
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincenzo Sciarra

Cumuleo