De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Scutnaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Scutnaire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Scutnaire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Scutnaire

Cumuleo