De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie SÚverin

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Marie SÚverin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Marie SÚverin

Cumuleo