De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fatima Shaban

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Fatima Shaban
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Fatima Shaban

Cumuleo