De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Wauters

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jozef Wauters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jozef Wauters

Cumuleo