De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Sohier

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Baudouin Sohier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Baudouin Sohier

Cumuleo