De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Somers

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Baudouin Somers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Baudouin Somers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Baudouin Somers

Cumuleo