De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Sterckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Dirk Sterckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Dirk Sterckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Dirk Sterckx

Cumuleo