De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Stroeder

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Stroeder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Stroeder

Cumuleo