De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fauzaya Talhaoui

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Fauzaya Talhaoui
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Fauzaya Talhaoui

Cumuleo