De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lieve Van Daele

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Lieve Van Daele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Lieve Van Daele

Cumuleo