De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ruben Lecok

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Ruben Lecok
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Ruben Lecok

Cumuleo