De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sébastien Brunet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Sébastien Brunet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Sébastien Brunet

Cumuleo