De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Poels

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jan Poels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jan Poels

Cumuleo