De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Van Braekel

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Benoît Van Braekel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Benoît Van Braekel

Cumuleo