De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Secrétin

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Georges Secrétin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Georges Secrétin

Cumuleo