De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fatma Akbas

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Fatma Akbas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Fatma Akbas

Cumuleo