De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jhonny Bastiaensen

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jhonny Bastiaensen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jhonny Bastiaensen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jhonny Bastiaensen

Cumuleo