De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Bergé

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Wim Bergé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Wim Bergé
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Wim Bergé

Cumuleo