De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Van Miert

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Maria Van Miert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Maria Van Miert

Cumuleo