De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Mortier

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Eric Mortier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Eric Mortier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Eric Mortier

Cumuleo