De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédérique Joly

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Frédérique Joly
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frédérique Joly

Cumuleo