De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudine Maudoigt

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Claudine Maudoigt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Claudine Maudoigt

Cumuleo