De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Franchimont

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Franchimont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Franchimont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Franchimont

Cumuleo