De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Galand

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Luc Galand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Luc Galand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Luc Galand

Cumuleo