De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Houssiau

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Houssiau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Houssiau

Cumuleo