De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Marchal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Marchal

Cumuleo