De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippart de Foy Bernard

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippart de Foy Bernard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippart de Foy Bernard

Cumuleo