De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marina Van Hoorick

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marina Van Hoorick
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marina Van Hoorick

Cumuleo