De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Cremer

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Cremer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Cremer

Cumuleo