De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Jouant

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Joseph Jouant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Joseph Jouant

Cumuleo