De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Louis

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Laurent Louis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Laurent Louis

Cumuleo