De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Vercammen

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Sven Vercammen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Sven Vercammen

Cumuleo