De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mirella Van Wesemael

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Mirella Van Wesemael
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Mirella Van Wesemael

Cumuleo