De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Segers

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Els Segers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Els Segers

Cumuleo