De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Hollevoet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Johan Hollevoet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Johan Hollevoet

Cumuleo